REKRUTACJA
do publicznych szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży na rok szkolny 2022/2023


Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Gdańska objęta systemem naboru elektronicznego.
Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której
mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.
Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się
dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje oraz
weryfikuje jego dokumenty.
Sprawdzian uzdolnień kierunkowych – sprawdzian:
– prób sprawności fizycznej – dot. kandydatów do klas sportowych,
– predyspozycji językowych – dot. kandydatów do klas dwujęzycznych,
– uzdolnień artystycznych: muzycznych, plastycznych – dot. kandydatów do klas artystycznych.
Terminy przeprowadzenia sprawdzianów uzdolnień kierunkowych ogłoszone są na stronach szkół, które będą je przeprowadzały.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru. W związku z istniejącym zagrożeniem epidemicznym, podanie może zostać przesłane pocztą lub podpisane i przesłane przez ePUAP.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej pięciu szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Gdańsk.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach pięciu szkół, do których chciałbyś się dostać. Im więcej klas wybierzesz, tym większe będziesz miał szanse
na dostanie się do szkoły!

Informacje związane z rekrutacją oraz z terminami znajdują się w nastronach miasta Gdańska: Przewodnik po szkołach ponadpodstawowych 

Informacje związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami związanymi z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych. Rekrutacja do szkół – Kuratorium Oświaty w Gdańsku