Akcja Lato 2024 – półkolonie w szkole
24 czerwca – 5 lipca 2024 r.

 I turnus 24.06-28.06.2024
II turnus 01.07-05.07.2024

 Zapraszamy na półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza.

 W ramach spotkań odbywać się będą zajęcia:

  • krajoznawcze,
  • plastyczne,
  • integracyjne
  • sportowe,
  • zabawy, warsztaty, wyjścia i wycieczki

 

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem zajęć organizowanych w ramach Akcji Lato 2024 (w załączeniu). Wypełnioną Kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć do szkoły (skrzynka „półkolonie” na portierni przy wejściu głównym do szkoły), do 17 czerwca 2024 r.

Koszty związane z organizacją wycieczek, transportem, zakupem biletów do kina, muzeum itp. oraz obiadami pokrywają rodzice ucznia.