Informujemy, że w okresie ferii letnich w lipcu i sierpniu ulegają zmianie godziny pracy sekretariatu szkolnego.

Interesantów zapraszamy w godzinach 8.00 - 14.00

Zaświdczenia o wynikach Egzaminu Ósmoklasisty można odebrać w godzinach pracy sekretariatu.

Dyrekcja szkoły