7 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku odbył się II Wojewódzki Konkurs Piosenki Religijnej. W konkursie wzięli udział wykonawcy muzyki chrześcijańskiej (soliści oraz zespoły) z terenu województwa pomorskiego. Prezentowali się oni w następujących kategoriach: solista (piosenka w języku polskim), oraz zespół (w języku polskim). Uczestnicy konkursu przedstawili jeden wybrany utwór w odpowiedniej kategorii. Największą popularnością cieszyła się piosenka „Schowaj mnie”. Uczestnicy konkursu opracowali piosenki z niezwykłą starannością. Nagrodzeni wykonawcy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem pod względem wokalnym, a także dbałością o formę prezentacji.

Komisja przyznała nagrody zgodnie z kryteriami, określonymi w regulaminie konkursu, następującym osobom:

KATEGORIA SOLIŚCi:

I MIEJSCE:          Maria Pietrzak - Zespół  Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

II MIEJSCE:        Liliana Kminkowska - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

III MIEJSCE:      Lena Jaszczyk - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

GRAND PRIX:     Joanna Bielska - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

WYRÓŻNIENIE:  Anna Tarazewicz - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Borkowie

 

KTEGORIA ZESPÓŁ:

I MIEJSCE:        Zespół „ Nie wiem” - Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku

WYRÓŻNIENIE za taniec otrzymały - Justyna Bąk i Julia Mockiewicz - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borkowie

Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie włożone w przygotowanie uczniów biorących udział w II Wojewódzkim Konkursie Piosenki Religijnej.

Magdalena Bornowska i Dariusz Osiński