PŁATNOŚĆ ZA OBIADY – CZERWIEC 2024 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

czerwiec jest ostatnim miesiącem nauki oraz rozliczeń za obiady w  roku szkolnym 2023/2024. Bardzo proszę nie dokonywać samodzielnych wpłat!

Każdy rodzic/opiekun dostanie indywidualnego maila z wysokością opłaty. Rozliczenia będą wysyłane począwszy od oddziałów przedszkolnych, więc bardzo proszę o cierpliwość. W tym miesiącu termin płatności wyjątkowo zostanie wydłużony do dnia: 14.06.2024 – każdy zdąży w terminie uiścić należną opłatę.

Dodatkowo bardzo proszę wcześniej zgłaszać nieobecności – jeżeli dzieci nie będą uczestniczyły w ostatnich dniach zajęć!

W ODWOŁANIU BARDZO PROSZĘ O PODANIE: IMIENIA I  NAZWISKA DZIECKA, KLASY ORAZ TERMINU NIEOBECNOŚCI !!!