W dobie powszechnej globalizacji budowanie tradycji to konieczność, która decyduje o indywidualnym charakterze szkoły i podkreśla wspólne dążenia szkolnej społeczności – nauczycieli, uczniów i ich rodziców. To tradycja daje możliwość świadomego uczestnictwa w budowaniu szkolnej tożsamości.

Szkoła posiada dwa sztandary: Sztandar Szkoły Podstawowej i Sztandar Gimnazjum. W wyniku reformy ustroju szkolnego zapoczątkowanej z dniem 1 września 2017 r., w roku 2019 jeden z nich wraz z likwidacją gimnazjów przeszedł do historii. Ich symbolika wyraża nadzieję, że umiłowanie wiedzy i prawdy jest źródłem spokoju, harmonii i bezpiecznej egzystencji w przyjaznym środowisku, w którym ważną rolę odgrywają tradycje narodowe i morskie. Całość sztandaru Gimnazjum symbolizuje nierozerwalny związek wiedzy i umiejętności z mądrością podejmowania decyzji i dokonywanych wyborów na kolejnym etapie edukacji, w którym uczniowie odkrywają świat i samych siebie. To wzrastanie ku dorosłości odbywa się w silnym związku ze środowiskiem oraz w poszanowaniu narodowych i morskich tradycji.

Fundatorem sztandaru Szkoły Podstawowej była Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, a sztandaru Gimnazjum Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia”.

Wręczenie sztandarów Szkole Podstawowej nr 19 i Gimnazjum nr 7 nastąpiło 19 maja 2006 roku, podczas uroczystości nadania szkole imienia Zasłużonych Ludzi Morza, w 10 rocznicę założenia placówki.
Od 2006 roku obecność pocztów sztandarowych na szkolnych uroczystościach stała się tradycją. Dziś każdy uczeń wie, że sztandar i Poczet Sztandarowy, który mu towarzyszy jest obecny na wszystkich ważnych szkolnych uroczystościach. Uświetnia swą obecnością rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uroczystości patriotyczne i wyjątkowe chwile, a gdy pojawia się wśród nas, wszyscy zachowujemy się ciszej, uroczyściej, dostojniej.

Przez ten czas 205 uczniów i uczennic reprezentowało naszych patronów i symbole widoczne na sztandarach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pełniąc zaszczytną funkcję sztandarowego czy asysty sztandaru. W skład pierwszego Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej wchodzili Oskar Dzięgo, Paweł Pelczar, Izabela Brzozowska, Magdalena Czajkowska, Dominika Jurewicz oraz Paulina Węgrzynowska a w skład Pocztu Sztandarowego Gimnazjum wchodzili Jarosław Maćkowski (późniejszy nauczyciel, opiekun pocztu sztandarowego), Łukasz Graban, Joanna Szymanowska, Dorota Tkaczyk, Katarzyna Tyrkin oraz Marta Wrońska.

Aż 21 osób pełniło godnie swe funkcje przez dwie kadencje. 10 uczniów z pocztem nie rozstawało się przez trzy kadencje, przez kolejnych pięć lat, pracowali w nim: Natalia Capelik-Muianga, Aleksander Kliszczak oraz Katarzyna Kolka. Funkcję opiekuna Pocztu Sztandarowego pełnili kolejno nauczyciele: Tadeusz Łukasiewicz, Joanna Graban, Katarzyna Urgacz, Jarosław Maćkowski i obecnie Piotr Czerepuk.
W październiku 2021 roku Szkoła Podstawowa w 25 rocznicę swojego istnienia otrzyma nowy sztandar, który połączy symbolikę dwóch poprzednich i będzie swego rodzaju przewodnikiem w kontynuacji szkolnych tradycji.