Wydarzenie Termin
Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września (poniedziałek)
Dzień Edukacji. Ślubowanie klas I 13 października
Dodatkowe dni wolne 2-3 listopada
Próbne egzaminy 29-30 listopada, 1 grudnia
(środa-czwartek-piątek)
Festyn Świąteczny 6 grudnia
Spotkania świąteczne klas 22 grudnia
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia do 1 stycznia
Wystawienie ocen półrocznych 12 stycznia
Rady klasyfikacyjne 17 stycznia (środa)
Koniec I półrocza 19 stycznia (piątek)
Rada podsumowująca I półrocze 24 stycznia
Ferie zimowe 29 stycznia - 11 lutego
Rekolekcje 4-6 marca
Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca - 2 kwietnia
Dodatkowy dzień wolny 2 maja
Egzamin ósmoklasisty 14-16 maja
Piątek po Bożym Ciele 31 maja
Propozycje ocen rocznych 3 czerwca
Egzamin ósmoklasisty - termin dodatkowy 10-12 czerwca
Zwrot wypożyczonych podręczników od 10 czerwca
Wystawienie ocen rocznych 12 czerwca (środa)
Bal ósmoklasisty 13 czerwca (czwartek)
Rady klasyfikacyjne 17 czerwca (poniedziałek)
Zakończenie zajęć edukacyjnych 20-21 czerwca
(czwartek, piątek)
Wynik egzaminu ósmoklasisty 3 lipca
Wydawanie zaświadczeń 3 lipca