Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza
ul. E. Hoene 6
80-041 Gdańsk
POLAND
tel. +48 58 306 75 00
e-mail: sekretariat@sp19.edu.gdansk.pl