W załączniku znajduje się Statut Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku obowiązujący od 13 września 2023 r.