W załączniku znajduje się Statu Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku obowiązujący od 1 września 2022 r.