DYREKTOR SZKOŁY -  Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza

KRZYSZTOF DUDEK

WICEDYREKTOR - szkoła podstawowa klasy 1-3

MARZENA TUROWSKA

WICEDYREKTOR - szkoła podstawowa klasy 4-8 - ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

JOANNA GRABAN

WICEDYREKTOR - szkoła podstawowa klasy 4-8 - ds. dydaktycznych i wychowawczych

AGNIESZKA ŚLIWIŃSKA

WICEDYREKTOR - szkoła podstawowa klasy 4-8 - ds. dydaktycznych i wychowawczych oraz oddziały przedszkolne

ANNA PYĆ