Szanowni Państwo,

Informujemy, że w tym roku szkolnym nasza placówka oświatowa podpisała umowę ubezpieczenia dzieci i młodzieży szkolnej od następstw NNW z firmą InterRisk TU SA. Okres obowiązywania ochrony ubezpieczeniowej: 1 wrzesień 2022 – 31 sierpień 2023 (tylko dla osób, które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia i opłacą składkę w wyznaczonym terminie). Dostępne warianty ubezpieczenia, definicje, OWU i procedurę zgłaszania świadczeń przesyłamy w załączeniu.

Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem dobrowolnym.

Nowy i ostateczny termin zgłaszania dzieci do ubezpieczenia – 15 październik 2022, z tym że:

- dzieci/młodzież zapisani w systemie do 30 września 2022 są objęte odpowiedzialnością od 1 września 2022

- dzieci/młodzież zapisani w systemie od 1 do 15 października 2022 są objęte odpowiedzialnością od dnia następnego po opłaceniu składki.

Zgłaszanie dzieci do ubezpieczenia odbywa się tylko za pomocą specjalnie dedykowanego portalu, poprzez który zapisujemy dziecko do ubezpieczenia i opłacamy składkę. Dostępne są cztery warianty ubezpieczenia.

Dane do logowania.

  1. Wejdź na stronę:   https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podaj nr ID Klienta:   jumwp

 

Termin zgłaszania dzieci do ubezpieczenia – 30 wrzesień 2022

 

W razie pytań dotyczących oferty ubezpieczenia lub sposobu zgłaszania dziecka do ubezpieczenia prosimy kontaktować się z przedstawicielem

Polskiej Grupy Brokerskiej Sp. z o.o. Panem Piotrem Gurdzińskim, tel. 534 689 941, mail: piotr.gurdzinski@pgb-broker.pl