BIBLIOTEKARZ

BOŻENA KOZIŃSKA

ANITA REGLIŃSKA

Zbiory biblioteczne

Oferujemy wiele pozycjiz zakresu literatury dla dzieci, młodzieży i rodziców, lektury szkolne, książki popularnonaukowe i naukowe. W naszej bibliotece znajduje się ok. 11 tyś.woluminów. W wyszukiwaniu książek pomocny jest katalog alfabetyczny dostosowany do potrzeb młodego czytelnika a niedługo katalog komputerowy. Prenumerujemy czasopisma specjalistyczne dla nauczycieli oraz czasopisma dla uczniów. Czytelnikami są wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły. W naszej bibliotece czytelnicy mają wolny dostęp do książek. Serdecznie zapraszamy rodziców do korzystania ze zbiorów.

Biblioteka gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

  • Książki
  • Czasopisma
  • Filmy video
  • Płyty CD


Misja biblioteki

Biblioteka pełni rolę szkolnego centrum edukacji i informacji.

Cele bieżące

  • biblioteka rozwija zamiłowania i zainteresowania czytelnicze uczniów,
  • uczy młodzież aktywnego odbioru kultury lokalnej, regionalnej i państwowej,
  • kultywuje tradycje narodowe kraju, miasta i szkoły.


Cele pośrednie

Biblioteka kształtuje umiejętności uczniów w zakresie:

  • poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania ztechnologii informacyjnej i mediów,
  • wyrabia nawyki samokształcenia na dalszych etapach edukacji szkolnej.

 Kontakt

 biblioteka_sp19@sp19.edu.gdansk.pl