Plan lekcji na rok szkolny 2022/2023.

Informujemy, że od 2 listopada 2022 r. ulega korekcie plan lekcji.  

Informujemy, że zmiany w planie mogą nastąpić w trakcie trwania roku szkolnego.