Plan lekcji na rok szkolny 2023/2024.

Od poniedziałku 4 grudnia 2023 r. nastąpi korekta planu lekcji.

Informujemy, że zmiany w planie mogą nastąpić w trakcie trwania roku szkolnego.