Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że w dniach 01.03.2023 roku godz. 12.00  - 15.03.2023 roku godz. 16.00 odbywać się będzie rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych („0”).  

Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową: 

Wniosek z dokumentami potwierdzającymi zaznaczone kryteria albo zgłoszenie, podpisany przez oboje rodziców, należy:

  • dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub
  • umieścić w zaklejonej koprecie i wrzucić do wrzutni znajdującej się w przedsionku szkoły lub
  • przesłać przez ePUAP do szkoły lub
  • podpisać w systemie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej za pomocą podpisu elektronicznego.

Rodzice dzieci aplikujących do klasy pierwszej, którzy zamieszkują w rejonie szkoły składają jedynie zgłoszenie rekrutacyjne do szkoły obwodowej podpisane przez oboje rodziców.  

Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium spowoduje nieprzyznanie punktów za to kryterium.