Rodziców prosimy zapoznać się z dokumetami Rady Rodziców.

Adres mailowy do kontaktu z Radą Rodziców: rrodzicow.sp19@gmail.com

Składki na rzecz Rady Rodziców można wpłacać na konto bankowe:

Santander Bank nr rachunku: 43 1090 1098 0000 0001 0610 1766

 

Prezydium Rady Rodziców

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Tomasz Sawicki

Przewodniczący Rady Rodziców

Wojciech Kwoczek

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Krzysztof Wiedrycki

Sekretarz Rady Rodziców

Paulina Kibler

Skarbnik Rady Rodziców

Lidia Aleksiejczyk

Członek Rady Rodziców

Agnieszka Dereniowska Członek Rady Rodziców
Anna Wysocka Członek Rady Rodziców
Karolina Hapka Kiedrowska Członek Rady Rodziców

Anna Modrzejewska

Członek Rady Rodziców

 

pliki do pobrania