Rodziców prosimy zapoznać się z dokumetami Rady Rodziców.

Adres mailowy do kontaktu z Radą Rodziców: rrodzicow.sp19@gmail.com

Składki na rzecz Rady Rodziców w wysokości 70 zł od rodziny można wpłacać na konto bankowe:

Santander Bank nr rachunku: 43 1090 1098 0000 0001 0610 1766

 

Basen:
Santander Bank Polska
44 1090 1098 0000 0001 5540 9079
RR przy SP nr 19
Hoene 6
80-041 Gdańsk
W polu tytuł należy wpisać: Przejazd na basen (klasa) (okres)
 
czyli np. Przejazd na basen 1A 09/2023 lub w przypadku, gdy opłata będzie częściowa to 09/2023_1

Prezydium Rady Rodziców
2023/2024

 

Imię i nazwisko

Funkcja

Tomasz Sawicki

Przewodniczący Rady Rodziców

-

Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców

Aneta Wróbel

Sekretarz Rady Rodziców

Paulina Kibler

Skarbnik Rady Rodziców

Izabela Kozłowska

Członek Rady Rodziców

Agnieszka Pokrzywicka-Holli

Członek Rady Rodziców

Sebastian Kotłowski

Członek Rady Rodziców

 

pliki do pobrania