SAMORZĄD UCZNIOWSKI został wybrany 12 października 2021 r.

                                                                                                                                                                                

Funkcja w SU

Imię

Nazwisko

Klasa

Przewodnicząca

Julia Bobkowska

VII G

Zastępca

Marianna

Krewniak

VII C

Zarząd

Lena

Turek

VII G

Opiekunem samorządu jest p. Anetta Szczepankowska.