SAMORZĄD UCZNIOWSKI
2023/2024

6 października 2023 r.

                                                                                                                                                                                

Funkcja w SU

Imię

Nazwisko

Klasa

Przewodnicząca

Joanna Dubicka 7D

Zastępca

Julia

Drożdżak 7D

Opiekunem samorządu jest p. Anetta Szczepankowska.