Zebrania z rodzicmi uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku

w roku szkolnym 2022/2023

Zebrania odbywają się o godzinie 17.00

6 września – klasy 1-3

7 września – klasy 4-8

15 listopada – klasy 1-3

16 listopada – klasy 4-8

7 lutego – klasy 1-3

8 lutego – klasy 4-8

21 marca – klasy 1-3

22 marca – klasy 4-8

30 maja – klasy 1-3

31 maja – klasy 4-8