29 września 2021 r. w stołówce szkolnej odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas ósmych związane z egzaminem ósmoklasisty.

O godzinie 17.00 przybyli rodzice uczniów klas 8 A, B, C i D, a o godzinie 18.00 klas 8 E, F, G i H.

Podczas spotkania przedstawiono istotne informacje związane z organizacją egzaminu (harmonogram, czas trwania, bydowę arkuszy, istotne terminy) oraz warunki udzielania dostosowań podczas egzmianu (rodzaje dostosowań, wymagane dokumenty, terminy). 

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.oke.gda.pl w zakładce Egzaminy -> Egzamin ósmoklasisty. Załączniki znajdują się również na dole strony.

Agnieszka Śliwińska
Anna Pyć