Historia szkoły – daty i wydarzenia

 

12 lutego 1996 r.

Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 19.

 Czterystu uczniów i dwudziestu jeden nauczycieli rozpoczęło pracę w szesnastu salach lekcyjnych i świetlicy. Dyrektorem szkoły została Regina Abakanowicz.

 

29 listopada 1996 r.

Otwarcie biblioteki szkolnej.

 

Listopad 1997 r.

Utworzenie przy Szkole Podstawowej nr 19 Uczniowskiego Klubu Sportowego „Wimpel”.

Wrzesień 1997 r.

Początek współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz osób niepełnosprawnych „Wspólnota Serc”.

 

27-30 maja 1998 r.

Udział uczniów naszej szkoły w światowym finale Odysei Umysłu w Orlando na Florydzie w USA.

 

Maj 1999 r.

Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez Wiesławę Nowakowską.

 

Maj 1999 r.

Udział uczniów naszej szkoły w światowym finale Odysei Umysłu w Knoxville w USA.

 

1 września 1999 r.

Powołanie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 19 i Gimnazjum nr 7.

 

1 września 1999 r.

Utworzenie pierwszej klasy integracyjnej.

 

24 września 1999 r.

Oddanie do użytku sali gimnastycznej i boisk sportowych.

 

Grudzień 1999 r.

Początek działalności koła teatralnego „19”.

 

31 maja – 3 czerwca 2000 r.

Udział uczniów naszej szkoły w światowym finale Odysei Umysłu w Knoxville w USA.

 

7-11 kwiecień 2001 r.

Udział uczniów z grupy Odyseja Umysłu w Eurofestiwalu w Debreczynie na Węgrzech.

 

Wrzesień 2002 r.

Oddanie do użytku nowego segmentu szkoły, w którym znalazły miejsce stołówka, biblioteka i czytelnia.

 

Kwiecień 2002 r.

Udział uczniów z grupy Odyseja Umysłu w Eurofestiwalu w Czelabińsku w Rosji.

  

1 września 2003 r.

Objęcie funkcji dyrektora ZKPiG nr 6  przez Pawła Zarembę.

 

1 września 2004 r. – 30 sierpnia 2006 r.

Współpraca ze szkołami z Włoch i Rumunii w ramach projektu „Europa – bogactwo w różnorodności” w programie Comenius.

 

Kwiecień 2004 r.

Udział uczniów z grupy Odyseja Umysłu w Eurofestiwalu w Budapeszcie na Węgrzech.

 

29 maja – 1 czerwca 2004 r.

Udział uczniów naszej szkoły w światowym finale Odysei Umysłu w College Park w USA.

 

Czerwiec 2005 r.

Utworzenie nagrody dla najlepszych absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

19 maja 2006 r.

Nadanie szkole imienia Zasłużonych Ludzi Morza.

Patronami naszej szkoły zostali: Karol Olgierd Borchardt, Mamert Stankiewicz, Tadeusz Ziółkowski, Mariusz Zaruski. Szkoła podstawowa i gimnazjum otrzymały sztandary ufundowane przez prezesów lokalnych spółdzielni mieszkaniowych: „Orunia” i „Południe”. Powołany został poczet sztandarowy.

 

Maj 2006 r.

Nadanie świetlicy imienia „Błękitny Delfinek”.

 

1 grudnia 2006 r.

Zorganizowanie pierwszego Międzyszkolnego Festynu Integracyjnego.

 

Czerwiec 2007 r.

Przyznanie po raz pierwszy nagród Róża Wiatrów:
       „Róża Wiatrów – PRIMUS INTER PARES” dla najlepszych absolwentów,
       „Róża Wiatrów – CITIUS-ALTIUS-FORTIUS” dla najlepszych sportowców.

 

1 września 2008 r. – 30 sierpnia 2010 r.

Współpraca ze szkołami z Bułgarii, Grecji, Rumunii i Turcji w ramach projektu „Zjednoczeni w kulturowej różnorodności” w programie Comenius.

 

6 kwietnia 2009 r.

Spotkanie z Leszkiem Blanikiem – gimnastykiem, złotym medalistą olimpijskim.

 

31 kwietnia – 5 maja 2009 r.

Wizyta w Gdańsku przedstawicieli szkół partnerskich z Bułgarii, Grecji, Rumunii i Turcji  w ramach współpracy w programie Comenius. Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą.

16 czerwca 2009 r.

Wpisanie w poczet patronów kolejnych zasłużonych ludzi morza: Henryk Arctowski, Arendt Dickmann, Antoni Dobrowolski, Eugeniusz Kwiatkowski, Władysław Miegoń, Marian Mokwa, Bolesław Romanowski, Leonid Teliga.

  

19 maja 2010 r.

Spotkanie z Mateuszem Kusznierewiczem – żeglarzem, złotym medalistą olimpijskim.

 

Listopad 2010 r.

Udział Szkolnego Klubu Przyjaciół Parku Oruńskiego w odsłonięciu Pomnika Tatara Rzeczpospolitej. Ceremonii odsłonięcia dokonał Prezydent RP Bronisław Komorowski.

 

8 marca 2011 r.

Spotkanie z twórcami filmu pt. „Czarny czwartek”.

 

21 marca 2011 r.

Spotkanie z pisarzem Andrzejem Perepeczko.

 

21 marca 2011 r.

Spotkanie z żeglarzem Jerzym Wąsowiczem.

 

Marzec 2011 r.

Spotkanie z Jankiem Melą –  najmłodszym w historii zdobywcą biegunów – północnego i południowego w ciągu jednego roku.

 

1 sierpnia 2011 r. – 31 lipca 2013 r.

Współpraca ze szkołami z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Łotwy, Słowacji , Rumunii i Turcji w ramach projektu „Legendy mojego miasta” w programie Comenius.

 

25 stycznia 2012 r.

Spotkanie z dr. Janosem Tischlerem – dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury.

 

20 kwietnia 2012 r.

Otwarcie Kącika Śniadaniowego w ramach projektu „Strefa Zdrowia”.

 

15-20 maja 2012 r.

Wizyta w Gdańsku przedstawicieli szkół partnerskich z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Łotwy, Słowacji, Rumunii i Turcji  w ramach współpracy przy realizacji projektu „Legendy mojego miasta” w programie Comenius. Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z Prezydentem Lechem Wałęsą.  

 

16 listopada 2012 r.

Spotkanie uczniów klas trzecich gimnazjum z dr. hab. Grzegorzem Berendtem, naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej oddziału IPN w Gdańsku i wykładowcą historii na Uniwersytecie Gdańskim. Gość wygłosił wykład „Polskie drogi do niepodległości 1918”.

 

12 grudnia 2012 r.

Spotkanie z pisarką Anną Czerwińską-Rydel.

 

21 grudnia 2012 r.

Spotkanie z poetą, satyrykiem Andrzejem Poniedzielskim.

 

Czerwiec 2013 r.

Zorganizowanie, we współpracy z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, miasteczka rowerowego na terenie boisk szkolnych.

 

1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

Współpraca ze szkołami z Bułgarii, Francji, Włoch i Turcji w ramach projektu „No other world to live” w programie Comenius.

 

23 września 2013 r.

Spotkanie z Justyną Fox – lekarką i wolontariuszką pracującą w Afryce.

 

27 września 2013 r.

Oddanie do użytku siłowni napowietrznej.

 

7 listopada 2013 r.

Oddanie do użytku placu zabaw, zbudowanego w ramach projektu „Radosna Szkoła”.

 

1 sierpnia 2013 r.– 31 lipca 2015 r.

Współpraca ze szkołami z Bułgarii, Francji, Włoch i Turcji w ramach projektu „No other world to live” w programie Comenius.

 

4-10 maja 2014 r.

Współpraca z grupą włoskich nauczycieli w ramach realizowanego przez nich projektu „Coping and sustaining youngsters with bullying problems” w programie Leonardo da Vinci.

 

12 maja 2014 r.

Spotkanie z żeglarzem Piotrem Myszką – mistrzem świata w windsurfingu.

 

26 czerwca 2014 r.

Przyznanie po raz pierwszy nagród Róża Wiatrów w kategoriach:
       „Róża Wiatrów – GLORIA ARTIS” za działalność artystyczną i kulturalną,
       „Róża Wiatrów – SPLENDOR CARITATIS” za działalność dobroczynną,
       „Róża Wiatrów – FLOS IUVENTUTIS” za wyjątkową osobowość, postawę i osiągnięcia.

 

16 września 2014 r.

Oddanie do użytku boiska do piłki nożnej i bieżni lekkoatletycznej.

 

17-22 maja 2015 r.

Wizyta w Gdańsku przedstawicieli szkół partnerskich z Bułgarii, Francji, Włoch i Turcji, w ramach współpracy przy realizacji projektu „No other world to live” w programie Comenius.

 

Czerwiec 2015 r.

Uzyskanie przez naszych uczniów najlepszych wyników na egzaminie gimnazjalnym spośród wszystkich gdańskich szkół publicznych.

 

9 września 2015 r.

Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego.

 

27 października 2015 r.

Spotkanie z Anną Rogowską – lekkoatletką, brązową medalistką igrzysk olimpijskich, mistrzynią świata w skoku o tyczce.

 

2015-2016

Współpraca naszej szkoły z Gamarus College z Groningen (Holandia).

 

20 kwietnia 2016 r.

Pierwsza edycja Szkolnego Konkursu Literackiego im. Agaty Żabik – absolwentki naszej szkoły.

 

20 maja 2016 r.

Uroczystość 20-lecia szkoły.

 

24 lutego 2017 r.

Pierwszy karnawałowy bal kostiumowy w naszej szkole – Gwiezdne Wojny.

 

20 czerwca 2017 r.

Przyznanie po raz pierwszy nagrody Róża Wiatrów w kategorii:
      „Róża Wiatrów – HONORIS CAUSA” dla instytucji i osób szczególnie zasłużonych dla szkoły

Nagrodę otrzymali: Prezes Sylwester Wysocki – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” oraz Prezes Tadeusz Dorobek – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orunia”

 

1 sierpnia 2017 r. – 31 lipca 2019 r.

Współpraca ze szkołami z Grecji, Portugalii, Włoch i Turcji w ramach projektu „Water Sources and Sanitation” w programie Erasmus+.

 

29 listopada 2017 r.

„Teatralny Pasjans – drugie rozdanie” – występ szkolnej grupy teatralnej „Śliwka w kompot” w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim – grupa zagrała spektakl „Boska Komedia Dantego? Co takiego??? W reżyserii Marzeny Nieczui-Urbańskiej aktorki Gdańskiego Teatru „Wybrzeże”.

 

25 stycznia 2018 r.

Karnawałowy bal kostiumowy – Piraci z Karaibów.

 

24-30 maja 2018 r.

Wizyta w Gdańsku przedstawicieli szkół partnerskich z Grecji, Portugalii, Włoch i Turcji, w ramach współpracy przy realizacji projektu „Water Sources and Sanitation” w programie Erasmus+.

 

14 maja 2018 r.

Obchody 100-lecia Niepodległości – spotkanie z  profesorem Igorem Hałagidą – wykładowcą historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, pracownikiem naukowym IPN w Gdańsku – „Ucieczki za granicę w czasach PRL”.

 

20 czerwca 2018 r.

Przyznanie po raz pierwszy nagrody Róża Wiatrów w kategorii:
      „Róża Wiatrów – CIVIS BONUS” za wyjątkową społeczną postawę.

 

1 września 2018 r.

Objęcie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 przez Krzysztofa Dudka.

 

23 października 2018 r.

Obchody 100-lecia Niepodległości – spotkanie z dr hab. Grzegorzem Berendtem – wykładowcą historii na Uniwersytecie Gdańskim, naczelnikiem Biura Edukacji Publicznej oddziału IPN w Gdańsku w latach 2008–2013, członkiem Rady Naukowej Żydowskiego Instytutu Historycznego, od 2017 wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku – „Od monarchii do republiki”.

 

9 listopada 2018 r.

Obchody 100-lecia Niepodległości – uroczystość główna z udziałem kombatantów – uczestników II wojny światowej.

 

11 listopada 2018 r.

Festiwal Piosenki Polskiej z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – „Dla Niepodległej”.

 

23 listopada 2018 r.

„Prezydent też człowiek” – spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska Pawłem Adamowiczem.

 

11 grudnia 2018 r.

Obchody 100-lecia Niepodległej Polski – spotkanie z dr Jackiem Wojsławem, zastępcą dyrektora ds. dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego – Propaganda w praktyce.

 

27 grudnia 2018 r.

Szkoła została organizatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego pod Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty „Mathematiques sans Frontieres” – „Matematyka bez granic” Junior.

22 stycznia 2019 r.

Spotkanie z Mistrzem – naszą szkołę odwiedziła Paulina Guba – polska lekkoatletka specjalizująca się w pchnięciu kulą, wielokrotna mistrzyni Polski, mistrzyni Europy – Berlin 2018.

 

1 lutego 2019 r.

Karnawałowy bal kostiumowy – Asterix i Obelix.

 

15-17 kwietnia 2019 r.

Pierwszy Egzamin Ósmoklasisty.

 

10 czerwca 2019 r.

Ostatni bal gimnazjalny.

 

11 czerwca 2019 r.

Pierwszy bal ósmoklasisty.

 

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego ostatniego rocznika gimnazjum.

 

1 września 2019 r. – 31 sierpnia 2021 r.

Współpraca ze szkołami z Portugalii, Rumunii i Turcji w ramach projektu „Joyfull School” w programie Erasmus+.

11 września 2019 r.

Przewodniczącym Rady Rodziców zostaje Tomasz Sawicki.

 

18 października 2019 r.

Wizyta w naszej szkole nauczycieli z Islandii.

 

5 grudnia 2019 r.

Wyróżnienie dla sklepiku "Witaminki u Bubinki" jako przykładu dobrej praktyki funkcjonowania sklepiku szkolnego ze zdrową żywnością - prezentacja na konferencji dla przedszkoli/szkół/placówek oświatowych realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie zorganizowanej w auli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

21 lutego 2020 r.

Karnawałowy bal kostiumowy – Rodzina Adamsów.

 

Marzec 2020 r.

Zdobycie przez szkołę nagrody głównej w V edycji konkursu „Gdańsk Jemy Zdrowo” w kategorii szkoły. Celem konkursu jest poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży na terenie gdańskich placówek oświatowych oraz poprawa jakości komunikacji dotyczącej żywienia dzieci w przedszkolach i szkołach pomiędzy placówkami a rodzicami i opiekunami.

 

25 marca 2020 r.

Zdalne nauczanie w szkołach – w związku z pandemią koronawirusa.

 

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego – powrót uczniów do nauczania stacjonarnego.

3-4 października 2020 r.

Sukcesy sportowe Natalii Krześniak uczennicy klasy 5D - Mistrzyni Polski Fitnes w Mistrzostwach Europy Fitness Fit-Kids&Fitness Aerobic obrona tytułu po raz trzeci oraz I miejsce w kategorii do lat 10 w European Championship Fitness Fit-Kids&Aerobic- VII Grand Prix Fitness.

26 października 2020 r.

Zdalne nauczanie w szkołach – w związku z pandemią koronawirusa.

2 listopada 2020 r.

Odsłonięcie muralu przez Prezydent Miasta Gdańska panią Aleksandrę Dulkiewicz. Mural, namalowany na elewacji naszej szkoły, powstał w ramach kampanii "Gdańsk bez plastiku". Autorem muralu jest Marek Looney Rybowski. Przedstawia dziewczynkę karmiącą jednorazowe foliówki. Ma to sugerować, że przy dużym zanieczyszczeniu, plastikach porwanych przez wiatr, ludzie przestaną odróżniać śmieci od ptaków. 

14 października 2021 r.

Obchody 25-lecia Szkoły – uroczystość główna z udziałem zaproszonych gości – Przekazanie Szkole Podstawowej nowego sztandaru ufundowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Południe oraz Spółdzielnię Mieszkaniową Orunia.

28 lutego 2022 r.

Powrót do nauki stacjonarnej.

7 marca 2022 r.

Utworzenie na terenie szkoły Szkolnego Punktu Informacyjnego dla uczniów i ich rodziców – uchodźców z Ukrainy.

marzec 2022 r.

Szkoła wzięła udział w międzynarodowym badaniu kompetencji obywatelskich uczniów ICCS przeprowadzonym przez Międzynarodowe Stowarzyszenia Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA). Badanie obejmowało uczniów klas ósmych oraz nauczycieli. Na uwagę zasługuje wysoki wynik polskich uczniów wśród badanej młodzieży. 

22 sierpnia 2022 r.

Realizacja Programu „Laboratoria Przyszłości” – pozyskanie wsparcia finansowego na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie kompetencji przyszłości.

 

1 września 2022 r.

Szkoła bez dzwonków – początek realizacji projektu.

 

1 września 2022 r.

Realizacja Programu Rządowego „Aktywna Tablica” – pozyskanie wsparcia finansowego na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

1 grudnia 2022 r. – 31 listopada 2023 r.

Współpraca ze szkołami z Włoch i Turcji w ramach projektu „Let’s Hold Hands For A Better World” w Programie Erasmus+.

 

15 grudnia 2022 r.

Realizacja Programu  Rządowego „Poznaj Polskę” – pozyskanie dofinansowania na zorganizowanie wycieczki dla uczniów.

 

31 grudnia 2022 r.

Realizacja Programu Profilaktycznego „Ważne Wybory”, dedykowanego uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej, we współpracy z Ośrodkiem  Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdańsku.

 

13 marca 2023 r.

Realizacja Projektu „Przystań Odkrywców” – organizacja Klubu Profilaktycznego we współpracy z Ośrodkiem  Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdańsku.

 

21 kwietnia 2023 r.

Pierwszy Wojewódzki Konkurs Piosenek Religijnych organizowany przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza.

 

19 maja 2023 r.

Pierwszy Wojewódzki Konkurs Szant i Piosenek Marynistycznych organizowany przez Szkołę Podstawową nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza.

 

6 czerwca 2023 r.

Wizyta studyjna nauczycieli z Islandii w naszej Szkole.

 

1 września 2023 r.

Początek realizacji Programu „Bezpieczna Szkoła”.

 

13 września 2023 r.

Szkolne innowacje pedagogiczne naszą odpowiedzią na potrzeby współczesnego społeczeństwa. 25 innowacji realizowanych w roku szkolnym 2023/2024.

 

26 września 2023 r.

Uczniowie i pracownicy naszej Szkoły otrzymali oficjalne podziękowanie od brytyjskiej pary królewskiej – Króla Karola III i Królowej Camilli za przesłane w maju 2023 r. gratulacje z okazji koronacji.

 

20 października 2023 r.

Kolejna edycja Gdańskich Lekcji Obywatelskich była okazją do wyróżnienia naszych dwóch nauczycielek, które w sposób szczególny realizowały innowacyjny projekt edukacji obywatelskiej uczennic i uczniów gdańskich szkół. Panie Magdalena Kossak oraz Anetta Szczepankowska otrzymały Medal Prezydenta Miasta Gdańska oraz Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska.

 

14 lutego – 30 marca 2024 r.

Szkolna akcja pomocowa - Przygotuj kanapkę dla potrzebującego  - realizacja projektu we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „Przystań”.

 

23 lutego 2024 r.

IV Edycja Tour de Konstytucja "Siła Młodych - Most Pokoleń" – przystanek w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku. W spotkaniu poświęconemu edukacji młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych UE wzięli udział Rober Hojda, Aleksandra Pawlicka (Newsweek), Michał Stańczak(OIRP Gdańsk), Jan Suchanek (adwokat) oraz Michał Witak.

 

26 lutego 2024 r.

W ramach Gdańskich Lekcji Obywatelskich w ECS odbył się pierwszy Festiwal Słowa, Hasłem przewodnim przedsięwzięcia były wystąpienia publiczne. Rywalizację wygrał uczeń naszej szkoły Kamil Iwiński – najmłodszy z przemawiających.