W zeszły piątek 8 września uczniowie z klas 8 i 7 mieli unikatową okazję obejrzeć zawody EuroSkills Gdańsk 2023 - ósmą edycję odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności. Konkurs ten zgromadził setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizowali o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem profesjonalizmu w przygotowaniu tej międzynarodowej imprezy, jak również wysokich umiejętności uczestników. Mamy nadzieję, że również nasi uczniowie w przyszłości będą mogli pochwalić się podobnymi kwalifikacjami w prezentowanych na EuroSkills zawodach.

Wychowawcy klas 7 i 8