Zapraszamy do udziału
w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty

Drodzy Uczniowie,

zapraszamy do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych
organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. W bieżącym roku szkolnym zorganizowano je w zakresie dziesięciu przedmiotów. Osoby zainteresowane udziałem
w poszczególnych konkursach są zobowiązane do wypełnienia KOMPUTEROWO LITERMI DRUKOWANYMI załączonej Karty zgłoszenia ucznia do konkursu, które  -  podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna - należy przekazać przewodniczącym szkolnych komisji konkursowych.

Nazwa konkursu

Przewodniczący

Wojewódzki Konkurs
z Języka Polskiego
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

M. Wójtowicz

Wojewódzki Konkurs
z Języka Angielskiego
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

A. Świątek

Wojewódzki Konkurs
z Języka Niemieckiego
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

E. Wisznicka

Wojewódzki Konkurs
z Historii
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

B. Bisewska

Wojewódzki Konkurs
z  Geografii
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

M. Żak

Wojewódzki Konkurs
z Matematyki
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

G. Kłomska

Wojewódzki Konkurs
z  Fizyki
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

K. Szefler

Wojewódzki Konkurs
z  Chemii
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

B. Nowicka

Wojewódzki Konkurs
z Biologii
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

M. Czaja

Wojewódzki Konkurs
z Informatyki
dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego

M. Jaźwiecka-Belter

 

Szczegóły dotyczące organizacji poszczególnych konkursów oraz zakresy wymagań znajdują się w regulaminach na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku pod podanym niżej adresem:

Konkursy przedmiotowe – Kuratorium Oświaty w Gdańsku