Gdańska Platforma Edukacyjna

Rodzice i Uczniowie

Pierwsze logowanie do GPE należy poprzedzić procedurą ustawienia hasła. Taką samą procedurę należy powtórzyć w sytuacji, gdy użytkownik zapomni hasła lub hasło wygaśnie.

Instrukcja wraz z opisem znajduje się w pliku poniżej. Zalecamy użycie nymeru PESEL podczas pierwszego logowania.

Kolejne logowanie do GPE odbywa się w nastepujący sposób:

 • wchodzimy na stronę: www.edu.gdansk.pl
 • klikamy w pole "Logowanie do GPE"
 • na nowej stronie podajemy login oraz wpisujemy hasło.

Uwaga! Każdy użytkownik ma swój login i swoje hasło. Zaleca się, aby każdy z rodziców/opiekunów prawnych dziecka miał odrębny dostęp do dziennika UONET+.

Dostęp mobilny

Zarówno uczniowie jak i rodzice/opiekunownie mają mozliwość podbrania na urządzenie przenośne aplikacji mobilnej. Instrukcja instalacji znajduje się poniżej.

Uwaga! Aby zainstalować na urządzeniu rodzica dzienniczek należy przejść procedurę instalacji aplikacji mobilnej na koncie rodzica. Aby dziecko mogło korzystać ze swojego dzienniczka na urządzeniu mobilnym, należy przejść procedurę z konta dziecka.


Aplikacja MS Teams

Uczniowie w ramch GPE mogą uzyskać dostęp do pakietu MS Office 365. Rodzice, którzy mają dostęp do GPE nie mają możliwości korzystania z tego pakietu.

Aby uczeń mógł korzystać w pełni z MS Office 365 należy:

 • przesłać wychowawcy adres mailowy dziecka,
 • następnie, po potwierdzeniu przez wychowawcę wprowadzenia adresu do systemu, uczeń ustawia hasło dla swojego konta (patrz wyżej)
 • po zalogowaniu pobrać pakiet O365 według instrukcji znajdującej się poniżej

Logowanie do MS Teams

Aby zalogować się do MS Teams należy podczas logowania wpisać adres mailowy ucznia zarejestrowany w domenie edu.gdansk.pl. Zatem dziecko podaje adres według wzoru:

login_GPE@edu.gdansk.pl

Po wpisaniu poprawnego adresu (nie tego podawanego wychowawcy) następuje przekierowanie na stronę logowania do GPE. Uczeń wpisuje swoje hasło do GPE.

Aplikacja na komputerze

Dla uczniów chętnych korzystać z aplikacji Teams, polecamy instalację aplikacji na komputerze: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app
Korzystanie z Teams przy użyciu przeglądarki internetowej może powodować szereg komplikacji (komplikacje nie wystepują zawsze).

Jak zainstalować aplikację Teams na komputerze?

 • wejdź na stronę: https://products.office.com/pl-pl/microsoft-teams/download-app
 • pobierz aplikację (plik typu .exe)
 • uruchom ją na komputerze (można zapisać na komputerze, nastepnie uruchomić podwójnym kliknięciem)
 • podczas instalacji pojawi się okno do logowania, gdzie padnie pytanie o adres mailowy
 • wpisujemy adres dziecka według wzoru: login_gpe@edu.gdansk.pl
 • pojawi sie okno do logowania w GPE Uwaga! Okno, które służ do logowania nie jest dostosowane do ekranu. Należy je maximalizować lub przechodzic między polami za pomocą klawisza tabulacji.
 • należy zalogować się do GPE za pomocą loginu i hasła (dziecka)
 • po zalogowaniu aplikacja jest zainstalowana na komputerze można rozpocząć pracę.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu mailowego: sekretariat@sp19.edu.gdansk.pl

Zachęcamy rodziców i opiekunów uczniów do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa i higieny podczas pracy zdalnej oraz zestawem ćwiczeń zalecanych podczas pracy z komputerem.

Informacje zamieszczone sa w plikach poniżej.