Świetliki z klas pierwszych uczestniczyły w kolejnych zajęciach z Projektu Edukacyjnego „Europa i ja”. Za nami już piąty moduł, w którym poznaliśmy typowe tańce francuskie i włoskie.

Na zajęciach o Francji poznaliśmy starofrancuskie tańce takie jak: carole, farandola, kankana oraz ludową i dworską wersję bourrée. Wspólnie podjęliśmy próbę zatańczenia carola oraz menueta. Jednak ze względu na bardzo szybkie tempo oraz różnorodność kroków najbardziej wszystkim uczestnikom zajęć podobał się kankan.

Natomiast na zajęciach dotyczących tańców włoskich poznaliśmy typowe tańce ludowe: tarantela, pizzica oraz tammuriata. Poznaliśmy historię ich powstania oraz symbolikę kroków. Wspólnie zatańczyliśmy taniec tarantela, który według opinii dzieci nie był trudny i bardzo im się spodobał. Na koniec zajęć pokolorowaliśmy stroje tancerzy, które wykonane są w typowych włoskich barwach😊.

Jadwiga Galant, Jolanta Kulaszewicz