Ustawa Kamilka – Ochrona Małoletnich

Beata Rutkiewicz rozpoczęła kampanię informacyjną, której celem jest zwiększenie świadomości na temat przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

Ustawa Kamilka pokazuje, jak reagować, kiedy do przemocy doszło, ale przede wszystkim nakazuje wyciągać wnioski i przeciwdziałać krzywdzeniu dzieci. To hołd dla Kamilka i innych dzieci, które są bądź były krzywdzone w dzieciństwie.

Ustawa wprowadza standardy ochrony małoletnich, tj.:

  • weryfikację personelu – dokumenty potwierdzające czystość kartoteki kryminalnej związanej z przestępstwami na szkodę dzieci
  • kodeks bezpiecznych relacji – dokument zawierający zasady i procedury postępowania z dziećmi
  • dokumentację szkoleń – rejestry uczestnictwa w szkoleniach, materiały szkoleniowe i programy edukacyjne
  • plan działania na wypadek nadużyć – procedury postępowania w przypadku podejrzenia nadużyć, zasady komunikacji z odpowiednimi organami.

Kampania informacyjna dotycząca ochrony małoletnich

kampania-informacyjna-dotyczaca-ochrony-maloletnich-536719.jpg