WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIADÓW DLA UCZNIÓW KLAS I-VIII W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Uczeń może korzystać z obiadów wyłącznie po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego umowy obiadowej i złożeniu jej w dwóch egzemplarzach do sekretariatu szkoły lub skrzynki znajdującej się przed wejściem do szkoły albo wysłanie jej na adres mailowy: obiady.sp19.gdansk@gmail.com

W roku szkolnym 2022/2023 obiady wydawane będą od 2 września 2022 r.

Umowy złożone/przesłane mailem najpóźniej w 26.08.2022 r. (piątek) do godz. 14.00 upoważniają do korzystania z obiadów od 2.09.2022 r.

Umowy złożone/przesłane mailem w dniach:  29.08 (poniedziałek), 30.08 ( wtorek), 31.08 (środa) do godz. 14.00 upoważniają do korzystania z obiadów od 05.09.2022 r.

Umowy złożone/przesłane mailem w dniach: 1.09 i 2.09 (piątek) do godz. 14.00 – upoważniają do  korzystania z obiadów od 12.09.2022 r.

Umowy złożone/przesłane mailem w dniach: 5.09, 6.09, 7.09 do godz. 14.00 – upoważniają do  korzystania z obiadów od 14.09.2022 r.

Umowy złożone/przesłane mailem w dniach: 8.09 i 9.09 do godz. 14.00 – upoważniają do  korzystania z obiadów od 19.09.2022 r.

W przypadku złożenia/wysłania mailem umowy w dniach późniejszych, uczeń może korzystać z obiadów dopiero po upływie pięciu dni roboczych od daty złożenia umowy. Np. umowa złożona w dniu 12.09.2022 r.  do godz. 14.00 upoważnia do korzystania z obiadu od 20.09.2022 r.

Umowa do pobrania znajduje się na stronie szkoły oraz w portierni.