PŁATNOŚĆ ZA OBIADY - PAŹDZIERNIK 2023

PŁATNOŚĆ DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH:

Do zapłaty: 22 dni x 6,10 zł = 134,20 zł

PŁATNOŚĆ DLA KLAS 1-8:

Do zapłaty: 22 dni x 6 zł = 132 zł

Zgłaszane nieobecności za miesiąc wrzesień należy odjąć od płatności październikowej. W razie wątpliwości proszę napisać maila na adres: obiady.sp19.gdansk@gmail.com

Płatności powinny zostać dokonane do dnia: 10.10.2023r. 

Przypominam, że obowiązkiem Rodzica jest zgłoszenie nieobecności dziecka na obiadach

z powodu nieobecności w szkole (np. z powodu choroby) lub wyjazdu na całodniowe wycieczki na adres:

obiady.sp19.gdansk@gmail.com

do godz. 15.00 dnia poprzedzającego nieobecność.