Jak co roku uczniówie klas ósmy przygotowali pozkazy doświadczeń fizycznych i zaprezentowali je młodszym kolegom. Trzecioklasiści zapoznali się z prawami świata fizyki, które można zaobserwować na co dzień.

Telefon na sznurku, ciecz nienewtonowska, strzelejące puszki, znikający atrament, karuzela z balonów, ... To tylko niektóre prezentacje, które wzbudziły niesamowitą ciekawość uczniów.

Bardzo dziękujęmy uczniom najstarszej klasy za wielkie zaangażowanie, ogrom włożonej pracy oraz doskonałą zabawę podczas prezentacji!

Renata Maciołek