W roku szkolnym 2023/2024 wzięliśmy udział w pilotażu Gdańskiego Programu Zielonej Edukacji. Realizowaliśmy projekt „Nie marnuję – wykorzystuję!” z obszaru tematycznego żywność.
Na zajęciach poznaliśmy:
  • zasady zdrowego odżywiania,
  • zasadę 4 P – planuj, przechowuj, przetwarzaj, podziel się,
  • sposoby zapobiegania marnowaniu żywności,
  • zasady przechowywania żywności,
  • czym jest mikroplastik, jego wpływ na zdrowie ludzi,
  • sposoby ograniczenia plastiku w życiu codziennym.

Z okazji Dnia Ziemi w ramach programu zostały przeprowadzone:
  • konkurs wiedzy na temat plastiku dla klas 7 i 8,
  • konkurs plastyczny „Planeta vs. Plastik” dla klas 4 – 8,
  • powstała również gazetka na temat mikroplastiku.
Przed Świętami Wielkanocnymi odbyła się zbiórka żywności dla potrzebujących mieszkańców Trójmiasta. Wzięliśmy udział w warsztatach „Misja Niemarnowanie” i „Elektryzujący science show”, a także w grze terenowej „Integracja w przyrodzie”. Pilotaż Programu Zielonej Edukacji zakończył się w czerwcu, a uczestnicy otrzymali odznakę za udział w programie.
Magdalena Czaja