Informacja dotycząca posiedzenia komisji zdrowotnej
w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku

  

W piątek 25 listopada 2022 r. zaplanowano posiedzenie komisji zdrowotnej w Szkole Podstawowej nr 19 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa 24 listopada 2022 r.

Zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania pomocy zdrowotnej do wniosku (stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) należy dołączyć: 

  • aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, zabiegów rehabilitacyjnych lub koszty zakupu środka pomocniczego o którym mowa w § 3 regulaminu np. faktury, rachunki wystawione na nauczyciela.

Na fakturach stanowiących dowód zakupu leków lub leczenia/rehabilitacji należy zaznaczyć te, które zakupiono w związku z:

  1. przewlekłą chorobą lub gdy przebieg choroby jest bardzo ciężki; 
  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym; 
  3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym.