Postępowanie przetargowe pn. Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku z podziałem na 7 części – prowadzone jest na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-468911b8-732b-11ee-9aa3-96d3b4440790

Zapytanie ofertowe:

Dostawa: Produktów  spożywczych i nabiału  – na potrzeby Szkoły Podstawowej  nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdańsku. (Załącznik)

Aktywna tablica:

https://sp19.edu.gdansk.pl/pl/art/aktywna-tablica.57096.html

Laboratoria przyszłości:

https://sp19.edu.gdansk.pl/pl/art/laboratoria-przyszlosci-wyposazenie-podstawowe.54116.html