Wczoraj, tj. 27.11.2019 r., za zgodą pana Krzysztofa Dudka, pieczęcią pani Anny Pyć i pod czujnym okiem pani Anetty Wioletty Szczepankowskiej pojechałam wraz z Janem Miłoszem Letkiewiczem do ECS-u na III Konferencję Samorządów Uczniowskich.

Po zarejestrowaniu i niedługim rozpoczęciu rozeszliśmy się do uprzednio podzielonych grup. Trafiłam do grupy III, która była bardzo zintegrowana, Janek do II, a pani do grupy dorosłych.

Pracowaliśmy m.in. nad synonimami słowa „odpowiedzialność” czy postrzeganiem odpowiedzialności ze strony ucznia i nauczyciela. Po 45 minutach  przerwa, a następnie odbyła się druga część warsztatów. Gdy odebraliśmy zaświadczenia z tytułu udziału w konferencji, uczestniczyliśmy w debacie. Na zakończenie odbyło się podsumowanie pracy sześciu  grup.

Konferencja bardzo mi się podobała i pokazała mi m.in.  oblicza  odpowiedzialności.

Małgorzata Dubicka