REKRUTACJA
do publicznych szkół ponadpodstawowych
dla młodzieży na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa się w systemie elektronicznym na platformie Vulkan. Uczeń składa swoją kandydaturę poprzez zalogowanie się na stronie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/index.xhtml  , na której samodzielnie zakłada konto oraz dokonuje wyboru szkół. 

Rekrutacja do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025, rozpocznie się 15 maja 2024 r. o godz. 8:00.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji został określony w Zarządzeniu Nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 roku, którego pełna treść znajduje się na stronie:  https://www.kuratorium.gda.pl/zarzadzenie-nr-162024-pomorskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-wojewodztwie-pomorskim-na-rok-szkolny-202/ 

Szczegółowe informacje nt. rekrutacji, znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku: https://www.kuratorium.gda.pl/category/rodziceuczniowie/rekrutacja_szkoly/

Zachęcamy do udziału w bezpłatnym webinarium w ramach cyklu Akcja Rekrutacja 2024- 10 maja 2024 roku o godzinie 17.00. W trakcie spotkania zostanie pokazane, jak korzystać z systemu elektronicznej rekrutacji - jak przeglądać oferty szkół, założyć konto i złożyć wniosek do szkół średnich. Przedstawione zostaną  również zasady i harmonogram rekrutacji na 2024 rok. Link do wydarzenia zostanie podany na stonie https://nabor-pomorze.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.xhtml tego samego dnia.

Ważne: W szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska nie ma limitów liczby wybranych szkół!