Biblioteka szkolna powstała 25 listopada 1996 roku. Przez 25 lat zebraliśmy księgozbiór liczący 11 tysięcy woluminów, zawierający literaturę dziecięcą, młodzieżową i popularnonaukową. W naszej bibliotece uczniowie mogli nie tylko wypożyczać książki, ale także spędzać wolny czas i rozwijać swoje zainteresowania. Taką możliwość dawały im różnego rodzaju zajęcia czytelnicze, niekiedy połączone z elementami biblioterapii i dogoterapii.

Mając na celu popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych, dołączyliśmy do różnych ogólnopolskich projektów zajmujących się tym problemem, m.in. „Czytam sobie w bibliotece”, „Mała książka- wielki człowiek”. Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia organizowaliśmy barwne pochody i cykle lekcji o sympatycznych pluszakach. Obchodziliśmy także wiele innych świąt bibliotecznych, np. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. Towarzyszyły temu gry terenowe i zabawy. Z kolei z okazji Światowego Dnia Poezji organizowaliśmy międzyszkolne konkursy recytatorskie i wieczorki poetyckie.

Dawaliśmy naszym uczniom możliwość spotkań z pisarzami, podróżnikami, wydawcami, m.in. Adamem Wajrakiem, Magdaleną Witkiewicz, Beatą Ostrowicką, Anną Czerwińską- Rydel, Olgą Dębicką, Beatą Andrzejczuk, Marylą Hempowicz oraz Dominiką Kraską. Uczniowie młodszych klas uczestniczyli w warsztatach plastycznych prowadzonych przez ilustratorkę Agnieszkę Żelewską. Odwiedzaliśmy gdańskie biblioteki. Nasi uczniowie często uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz Bibliotekę Manhattan.

Prowadziliśmy kiermasze książek. Niekiedy były one połączone z akcjami charytatywnymi, np. zbiórką pieniędzy na edukację dzieci w Afryce. Wspieraliśmy działania Fundacji Zaczytani, a dary naszych czytelników zostały przekazane do bibliotek w szpitalach, domach dziecka i hospicjach.