Lata 2005 – 2006

 

Zainteresowanie uczniów zajęciami było naprawdę duże, w wyniku czego ogółem do kółka teatralnego należy 31 uczniów z klas czwartych, piątych i kilkoro z szóstej. W drugim semestrze bardzo aktywnie i chętnie pracowali uczniowie z klas czwartych.

Już w połowie września rozpoczęliśmy pracę nad scenariuszem większej formy scenicznej - przedstawienia kabaretowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie dla nauczycieli i uczniów klas IV-VI odbyło się 13 października i zostało dobrze przyjęte przez widzów, zaś zespół teatralny miał pełną satysfakcję z powodu pierwszego sukcesu.

W listopadzie rozpoczęliśmy próby do JASEŁEK ( po trudnej pracy nad scenariuszem). Przygotowywaliśmy kostiumy i dekoracje. Pracę utrudniała zbyt wielka liczebność naszego zespołu, lecz dla każdego znalazła się rola. Przedstawienie „Cud nocy wigilijnej” odbyło się 22 grudnia 2005 r. na holu szkolnym.

Przygotowania do przedstawienia pt. „Mała Syrenka” trwały dwa miesiące. Dzieci uczyły się, jak dokonać adaptacji scenicznej tej baśni. Wspólnie przydzieliliśmy role, przygotowaliśmy scenografię, a przy pomocy jednej z mam, wspaniałej pani Rabuszko, wymyśliliśmy kostiumy. Zajmowaliśmy się też oprawą muzyczną. Uczniowie zapoznali się ze wszystkimi etapami tworzenia spektaklu teatralnego.

Przedstawienie zostało wystawione 2 czerwca 2006 r. w szkole dla klas czwartych i piątych oraz 3 czerwca 2006 r. podczas festynu na naszym osiedlu. Oba występy były udane i pozwoliły dzieciom cieszyć się sukcesem. I jeszcze taka moja refleksja – festyny osiedlowe z tamtych lat to naprawdę była świetna inicjatywa, a atmosfera wówczas panująca - niepowtarzalna.