Czas zmienia perspektywę patrzenia na wiele spraw. To, co aktualnie przeżywamy, może nie mieć większego znaczenia, jednak po dłuższym okresie okazuje się być bardzo ważnym etapem naszego życia. W taki sposób patrzę na 9 lat spędzonych w Szkole Podstawowej nr 19 oraz Gimnazjum nr 7 (Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 im. Zasłużonych Ludzi Morza).  

W pamięci pozostają nie tylko chwile spędzone w klasach, na lekcjach, ale również szereg działań dla społeczności szkolnej. Wspominam zaangażowanie w ramach Samorządu Uczniowskiego: organizację różnego rodzaju przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i rozrywkowym czy przygotowywanie apeli z okazji ważnych wydarzeń historycznych, patriotycznych.

Pamiętam prace związane z wyborem imienia nasze szkole. Dziś jestem dumny, że jednym z patronów mojej Alma Mater jest bł. ks. Władysław Miegoń.  

Gdyby nie ludzie, tworzący społeczność szkolną, a więc koleżanki i koledzy, grono pedagogiczne i pracownicy oraz wspólnie przeżyte wydarzenia, dziś nie byłbym tym, kim jestem. Wszystko to ukształtowało moje człowieczeństwo i pozwoliło odkryć drogę kapłańskiego powołania.

ks. Maciej Świgoń