Nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że nauka języków obcych daje wiele korzyści, gdyż umiejętność posługiwania się nimi pozwala na poznawanie obcych kultur i ciekawych ludzi. Oznacza dostęp do wiedzy i otwarcie na innego człowieka, a wreszcie lepszą pozycję na rynku pracy. Drogą do tego poznania były edukacyjne wyjazdy językowe organizowane w naszej szkole. Dzięki nim uczniowie gimnazjum nabyli cenną umiejętność odnajdywania się w nowej sytuacji i obcym środowisku, zwiedzali i uczestniczyli w zajęciach integracyjnych. W zorganizowanych wyjazdach językowych wzięło udział około 550 uczniów klas I–III naszego gimnazjum. W latach 2016-2017 dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z holenderską szkołą w Groningen – Gomarus College organizując wymianę uczniowską.

2004 – wyjazd do Trogen
2005 – wyjazd do Herringsdorfu
2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 – wyjazdy do Berlina i Poczdamu
2006, 2008, 2011 – wyjazdy do Drezna, Miśni i Szwajcarii Saksońskiej
2005, 2007, 2010, 2013 – wyjazdy do Wiednia
2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2018 – wyjazdy do Londynu
2016, 2017 – wymiana z Groningen

Krzysztof Dudek
organizator wyjazdów