Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski (30 grudnia 1888 r. – 22 sierpnia 1974 r.)

 

Wicepremier, minister skarbu, przemysłu i handlu, inżynier chemik, działacz gospodarczy, poseł na Sejm.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku piastował ważne funkcje państwowe, m. in.: ministra przemysłu i handlu (1926 – 1930), wicepremiera i ministra skarbu (1935 – 1939). Był posłem na Sejm (1928 -1930, 1938 – 1939). Realizował budowę portu morskiego w Gdyni, współtworzył koncepcję budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Po II wojnie światowej był pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy Wybrzeża (1945 – 1948) oraz posłem na Sejm (1947 – 1952). W 1952 roku odsunięty od działalności gospodarczej, zajął się pracą naukową z dziedziny chemii i historii.

Eugeniusz Kwiatkowski był twórcą infrastruktury odrodzonej Polski, scalającej gospodarkę kraju. Dokonania Dwudziestolecia 1918-1939 - mimo, że statystycznie niezbyt efektowne, przeobraziły w krótkim czasie obraz kraju a także - w znacznej mierze - mentalność narodu. Zaczynał się rozwijać polski patriotyzm gospodarczy, duma z dokonań. Nie można sobie wyobrazić międzywojennego dwudziestolecia bez postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego. Zarażał entuzjazmem i uporem w budowie Gdyni a później wywoływał podziw konsekwentnym tworzeniem nowoczesnego przemysłu w centralnej i południowej Polsce, w COP-ie.

Eugeniusz Kwiatkowski był niedościgłym wzorem rzeczowości i całkowitego oddania sprawie rozwoju Polski. W Jego naturze była gotowość do pracy dla Ojczyzny. Swoją wysoką pozycję w państwie traktował jako służbę dla Narodu, jako narzędzie podnoszenia Polski, nigdy jako środek osiągnięcia osobistych korzyści.

Eugeniusz Kwiatkowski w Gdyni jest traktowany jako jedna z bardziej zasłużonych postaci dla rozwoju miasta. Dzięki niemu w błyskawicznym tempie rozpoczęła się budowa gdyńskiego portu, który stał się dla międzywojennej Polski oknem na świat. Poza budową portu przyczynił się do powstania polskiej floty handlowej, uwalniając Polskę od opłacania obcych armatorów. Jednocześnie z jego inicjatywy powstała Dalekomorska Flota Rybacka.

eugeniusz-felicjan-kwiatkowski-51313.jpg