Władysław Miegoń (30 wrzesnia 1892 r. – 15 pażdziernika 1942 r.)

Błogosławiony, ksiądz katolicki, oficer Marynarki Wojennej, kapelan Dowództwa Floty w Gdyni. Odznaczony Orderem Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1908 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Sandomierzu i siedem lat później uzyskał święcenia kapłańskie. Po 1918 roku otrzymał przydział do Marynarki Wojennej i stopień kapelana – początkowo w Modlinie i Aleksandrowie Kujawskim a później w Pucku i w Gdyni.

Podczas kampanii wrześniowej uczestniczył w walkach Lądowej Obrony Wybrzeża. 19 września dostał się do niewoli niemieckiej. 2 października został przewieziony z Gdyni do Flensburga na pokładzie statku MS "Wilhelm Gustloff". Przebywał kolejno w Stalagu IX C Rothenburg i obozie koncentracyjnym Buchenwald. W dniach od 8 lipca do 15 października 1942 roku był więźniem numer 21 223 obozu koncentracyjnego Dachau i tam został zamęczony, a potem spalony.

13 czerwca 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia w grupie 108 błogosławionych męczenników.

wladyslaw-miegon-51314.jpg