SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Wolontariat to obszar działalności dla uczniów zarówno szkoły podstawowej, jak i ówczesnego gimnazjum. Pomaganie innym na dobre wrosło w naszą szkolną rzeczywistość, na przestrzeni 25 lat zorganizowaliśmy wiele akcji. Niektóre wynikały z potrzeby chwili, inne są owocem stałej współpracy z różnymi organizacjami. Wszystkie spotykały się z ogromną życzliwością

i zaangażowaniem środowiska szkolnego, uczniów, rodziców i nauczycieli. Rozmiary tej pomocy za każdym razem przekraczają oczekiwania organizatorów. Wierzymy, że szkoła jest nie tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale także inspirującym uczniów do budowania więzi z innymi, dostrzegania ludzi potrzebujących i wyciągania do nich pomocnej dłoni. Szkolny wolontariat od 25 lat uzupełnia działania wychowawcze oraz profilaktyczne szkoły, kształtując wrażliwość społeczną dzieci i młodzieży. 

 

POMAGAMY I WSPÓŁPRACUJEMY

Współpracujemy z Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza, z Pomorskim Hospicjum dla Dzieci oraz Hospicjum Pomorze Dzieciom – nasi wolontariusze biorą udział w akcjach „Pola Nadziei”, „Światło dla Hospicjum”, „Sztafeta Nadziei”, w kwestach i zbiórkach żywności w przedświątecznych okresach, w centrach handlowych.

\W latach 2012, 2013 – zdobyliśmy I miejsce w konkursie „Zorganizuj Pola Nadziei z wolontariuszami ze swojej szkoły”.  W roku 2014 – uzyskaliśmy I miejsce w konkursie „Moja Pasja – Wolontariat” w kategorii szkół podstawowych oraz w kategorii gimnazjów. 

Co roku „gramy” z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy – współpracując z Regionalnym Centrum Wolontariatu organizujemy m.in. kiermasze i loterie w szkole oraz zbieranie datków na gdańskich ulicach. 

Współpracując z UNICEF – braliśmy udział w projektach „Wszystkie Kolory Świata” i „MALI uczniowie idą do szkoły”, które przybliżyły uczniom warunki życia dzieci w krajach afrykańskich. Lalki wykonane w projekcie „Wszystkie Kolory Świata” ożywiły szkolne korytarze, dochód z ich sprzedaży przeznaczono na szczepionki dla dzieci z Sudanu Południowego. Dzięki drugiemu projektowi zebraliśmy fundusze na edukację dzieci w Mali. 

Nasze działania podejmujemy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, m.in. ze Stowarzyszeniem „Neptun”, „Wspólnota Serc”, „Okno na świat”, „Koło Młodych Pedagogów Specjalnych Razem”.

Regularne spotkania i mocno zaangażowani członkowie zespołu gwarantują sukces, jakim niewątpliwie jest przeprowadzanie z powodzeniem wielu akcji na terenie szkoły, t.j.: „Uśmiech dla Dziecka” przygotowanie paczek z okazji Dnia Dziecka dla podopiecznych hospicjów, „Piórnik i przybory szkolne dla dzieci z Rohatyńska” , zbiórka przyborów szkolnych i słodyczy dla dzieci  z Diecezjalnego Domu Samotnej Matki w Matemblewie,  „Łyżwy dla Czkałowa”, „Książka dla Afryki”, „Marzycielska poczta”, „Zaczytani.org” zbiórka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zasilą biblioteki szpitali, domów dziecka, domów seniora, hospicjów, zakładów karnych i innym placówek pomocowych, „Skarpet para dobro wyzwala” i „Rękawiczki” zbiórka skarpet i rękawiczek dla osób w kryzysie bezdomności, które przekazujemy do Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Gdańskiej, kontynuujemy coroczną tradycję przygotowywania w okresie świąt Bożego Narodzenia paczek dla podopiecznych hospicjów i ich rodzin, a także dla podopiecznych MOPR-u, „Nie bądź sknera, kup pampera” – zbiórka produktów higienicznych dla Hospicjum Pomorze Dzieciom, „Klapki dla Gambii” – zebraliśmy 105 par klapków, „Zostań jednym z 12500 Aniołów” – comiesięczne wsparcie Hospicjum Pomorze Dzieciom, przez chętnych uczniów i nauczycieli kwotą 8 złotych,  coroczna organizacja akcji nakrętki i baterie – „Wkręć się w pomoc” – z których dochód przeznaczany jest na potrzeby uczniów naszej szkoły, „Idą święta nie o smsie lecz o kartce pamiętaj” – wysyłamy bożonarodzeniowe kartki z życzeniami.

Pomoc dla schroniska „Promyk” – pomagamy nie tylko ludziom, od wielu lat przeprowadzane są regularne zbiórki karmy, koców czy lekarstw dla gdańskiego schroniska oraz inne akcje (np. wykupienia konia, który miał trafić do rzeźni, a dzięki zebranym środkom został umieszczony w fundacji, gdzie pomaga w hipoterapii niepełnosprawnych dzieci).          

W 2016 roku Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało pierwszy szkolno-osiedlowy festyn. Ten odbył się z okazji 20-lecia naszej szkoły i tak bardzo się spodobał, że został wpisany na stałe w nasz uczniowski kalendarz we wrześniu. Wspiera nas wielu sponsorów i ludzi dobrej woli. Atrakcji kulinarnych, artystycznych oraz naukowych nigdy nie brakuje.

Z potrzeby chwili – wiele działań wolontariuszy w naszej szkole wynika z bieżących sytuacji, zawsze spieszymy z pomocą, kiedy rodziny naszych uczniów znajdą się w trudnej sytuacji finansowej, doświadczonej jakimś nieszczęściem (np. akcja „Zostań dawcą szpiku”, kiermaszu, na którym zbieraliśmy środki dla rodziny ucznia dotkniętej pożarem, kiermasze na rzecz dofinansowania środków rehabilitacyjnych dla uczniów i nauczyciela naszej szkoły), organizujemy samopomoc szkolną, w której uczniowie pomagają sobie nawzajem w lekcjach, ale także czytają bajki swoim młodszym koleżankom i kolegom z zerówek i świetlicy.

W ramach działalności Szkolnego Koła Wolontariatu organizowane są także spotkania popularyzujące wiedzę o wolontariacie, służące organizacji wszelakich zbiórek i akcji charytatywnych. Do szkoły zapraszane są osoby, które aktywnie działają w środowisku lokalnym na rzecz wolontariatu. Mieliśmy okazję gościć Oktawię Gorzeńską – eduzmieniacza, która poprowadziła z uczniami prelekcję na temat wiary w siebie i odnajdywania swojej drogi życia, Michała Kanarkiewicza – szachistę, mówcę oraz trenera myślenia twórczego, który opowiedział dzieciom i młodzieży o swoim życiu i zasadach, jakimi się kieruje zachęcając do odkrycia siebie, Ewę Liegmann - prezeskę Hospicjum Pomorze Dzieciom, która poprowadziła prelekcję i warsztat uważności. Jego tematem było zrozumienie nieuchronności śmierci jako drogi do odczuwania pełni życia.

Corocznie 5 grudnia świętujemy „Dzień Wolontariusza” – do południa uroczystości odbywają się w szkole, po południu zaś bierzemy udział w Gdańskiej Paradzie Wolontariuszy, a później świętujemy na lodowisku.  

Praca wolontariuszy w Szkolnym Kole Wolontariatu stwarza każdemu młodemu człowiekowi szansę na rozwój własnej osobowości. Pozwala na rozwijanie posiadanych kompetencji, ale także przyczynia się do odkrywania nowych talentów, nawiązywania nowych znajomości i przyjaźni, uczy również pracy. Wolontariat to jednak przede wszystkim powołanie, którego odnalezienie daje poczucie sensu istnienia. Co roku nagradzamy zatem kończących naszą szkołę uczniów, którzy wyróżniają się postawą wzorowego wolontariusza nagrodą „Splendor Caritatis” – chcąc uhonorować w ten sposób ich trud i serce oddane drugiemu człowiekowi.

 GALERIA ZDJĘĆ